Anno: 2023

15 Nov

מלוות בקרבתי

חלק מהמלווים מספקים שירות ליווי, בעוד שאחרים מספקים שירותי חברה. יש אנשים שמשלמים עמלה כדי לבלות עם הפונה בעוד שאחרים רוצים שירותים מסוימים. חברי הבינה המלאכותית ועוזרי הכתיבה פשוט...

[ read more ]
WhatsApp chat